ตำแหน่ง พนักงานขายเครดิต (MAS) 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– รับผิดชอบการนำเสนอสินค้า รวมถึงการเจรจาต่อรองเงื่อนไขทางห้างสรรพสินค้า
– บริหารยอดขาย วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ พร้อมกำหนดกลยุทธ์ และ แผนงานเพื่อสนับสนุนให้ยอดขายบรรลุตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้
– ประมาณการยอดขาย วางแผนและดำเนินการ บริหารรุ่นสินค้า บริหารสต๊อกให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของจุดขาย
– บริหาร การเปิดออ์เดอร์สินค้าให้มีปริมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการขาย
– ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เช่นฝ่ายการตลาด เพื่อจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และแนะนำสินค้าใหม่
– วิเคราะห์ยอดขายและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ในตลาดเพื่อนำไปพัฒนาและวางแผนการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
–  เพศ ช/ญ อายุ 22-35 ปี  
– วุฒิ ปวส ขึ้นไป  
–  มีรถยนต์เป็นของตนเองและใบอณุญาตขับขี่
–  มนุษย์สัมพันธ์ดี,รักงานบริการ,ขยัน,ซื่อสัตย์
–  รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
–  มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
– มีทักษะในการเจราต่อรอง การนำเสนอสินค้า และการปิดการขาย
– มีทักษะการประสานงานและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Word,Excel,Powerpoint ได้ดี
– มีความกระตื้อรือร้น สามารถเรียนรู้งานใหม่ ๆ เสมอ

สวัสดิการ
– ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
– เงินโบนัสตามผลประกอบการบริษัทฯ
– ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ
– ค่าทำงานล่วงเวลา / บริการรถรับส่งพนักงาน
– Incentive  / เบี้ยขยัน
– ค่าเสื่อมพาหนะ / ค่าน้ำมัน
– กองทนสำรองเลี้ยงชีพ 

ข้อมูลติดต่อ
คุณภุมรินทร์ ภูมิชาติ โทร. 0863421621 , คุณสุชาติ กาฬภักดี โทร.0895156686 บริษัท กรุงเทพตอนกลาง เอส.ดี.โอ. จำกัด 77/1-4 หมู่ที่ 7 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 E-Mail : pumrin.pum@bkcsdo.com